Általános Szerződési Feltételek

 

 

  1. Szolgáltató Adatai:

 

A szolgáltató neve: Kaltenecker Dóra e.v.

Kapcsolattartási cím: 1068 Bp, Felsőerdősor u. 1. Fsz. 2.;

A szolgáltató székhelye: 1068 Bp, Felsőerdősor u. 1. Fsz. 2.;

A szolgáltató emailes elérhetősége: info@d-artshop.com

Adószáma: 53051309-1-42

Vállalkozói igazolvány száma: 53691060

Telefonszám: 3670 425 8977

 

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák Kaltenecker Dóra e.v., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett D’art galéria webáruházának használatára, illetve a kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

A Felek között létrejött szerződés nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
A Vásárló a megrendelés megtételével egyidejűleg jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, melynek elfogadását a termék vétele során a honlapon, az elfogadás céljából létrehozott ikon kitöltésével jelez.

 

  1. A szerződés tárgya

 

A festmények lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A képkatalógusban szereplő képek egyedi készítésű festmények, melyek rendelkeznek a művész mesterjegyével.

 

A weboldalon árult és az egyedileg megrendelt festmények minimálisan eltérhetnek a weboldalon feltüntetett képektől, illetve a megrendelés során megadott szempontoktól.

 

Amennyiben a megrendelt termék hibás vagy a szállítás során megsérült, a Vásárló választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet. Amennyiben erre nincs mód, Vásárló kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy elállhat a szerződéstől.

 

  • A szerződés létrejötte és megszűnése

A készleten lévő és egyedi készítésű festmények megrendelése webáruházon, illetve telefonon keresztül lehetséges, ugyanakkor lehetőség van a festmények személyes átvétel útján történő vételére.

 

A webáruházban történő vétel elektronikus úton megy végbe azáltal, hogy a Vásárló az erre rendszeresített adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és az adatok ellenőrzését követően a megrendelés véglegesítésére szolgáló ikonra kattintás megerősítésével, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezi egyértelmű szerződéskötési akaratát. Egyéni rendelés esetén a megrendelésre szolgáló űrlap kitöltését követően a Szolgáltató 72 órán belül felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a megrendelés egyeztetése végett.

 

A készleten lévő és egyedi festmények megrendelése a Szolgáltató által akkor kerül elfogadásra, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt hiánytalanul kitölti. A Szolgáltató kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Vásárló által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra vezethető vissza a szállítási késedelem, illetve a Szolgáltató részéről felmerülő egyéb hibás teljesítés.

 

Szolgáltató a megrendelés megérkezését követő 72 órán belül köteles a Vásárló részére a termék megrendelését elektronikus úton vagy telefonon visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vételi kötelezettsége további feltétel bekövetkezése nélkül megszűnik.

 

A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A megrendelhető festmények árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben nyilvánvalóan téves, hibás ár kerül a weboldal felületére – különös tekintettel a 0,- Ft-os árra –, a Szolgáltató nem köteles a terméket a feltüntetett hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat a vételi szándékától.

 

A Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó szemmélyére szabtak.

 

  1. Fizetési és szállítási feltételek

A vételár kiegyenlítése a visszaigazolt megrendelést követően és a megrendelésről kiállított számla alapján banki átutalással vagy a termék kézhezvételekor utánvéttel történik. Egyedi megrendelés esetén a megrendelést követően a termék vételárának 20 %-át előleg címén, míg a termék vételárának fennmaradó részét a festmény kézhezvételét követően köteles a Vásárló megfizetni.

 

A megrendelt termék átvétele történhet személyesen a visszaigazolásban meghatározott helyen, valamint futárszolgálat segítségével történő kiszállítással a termék megrendelésétől számított 5 munkanapon belül. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén szolgálató kézbesítési díjat számol fel.

 

A kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő előre egyeztetett időpontban és a Vásárló által megjelölt címre szállítja ki sérülésektől megóvó csomagolásban, amennyiben a Vásárló futárszolgálattal történő kézbesítést választja.

 

  1. Szerzői jog

A honlap, valamint annak képi és szöveges kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak. A honlap tartalmának felhasználása csak a szerző előzetes engedélyével lehetséges. A megrendelés céljából való regisztráció nem jogosít fel a honlap tartalmának szerzői engedéllyel történő felhasználására.

 

  1. Záró rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit módosítani, mely a honlapon való közzététellel lép egyidejűleg hatályba.

 

A Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételekkel szembeni panaszát info@d-artshop.com email címen jelentheti be. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvita rendezésére – értékhatártól függően – a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

A megrendelés elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül, melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet irányadó. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A Vásárló adatainak kezelését az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

 

Budapest, 2021. február […]

 

Kaltenecker Dóra Cecília e.v.